Spreker: Bert Vaes
Tijdstip: 14u30-15u30
Locatie: Zaal G (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd (ethiek & economie)

Ondersteuning tijdens de wacht of relevante patiënten info meegeven bij een doorverwijzing: een Sumehr kan een handig hulpmiddel zijn. Maar hoe kom je tot een goede Sumehr? Wat mag er in en kan weggelaten worden? Een korte inleiding tot de essentie van de Sumehr, met enkele tips om beter te registreren.

Programma

Samenwerking huisarts-ziekenhuis: wat met het EPD?

Spreker: Herwig Van Pottelbergh
Tijdstip: 16u-17u
Locatie: Zaal G (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd (ethiek & economie)

De gemiddelde huisarts is ondertussen meer dan vertrouwd met het concept eHealth. In de communicatie met het ziekenhuis merken we echter vaak nog een discrepantie op. 

WELLbridge, de brug naar een efficiënte en duurzame werkhervatting

Spreker: Elke Van Hoof en Karen Smets
Tijdstip: 11u30-12u30
Locatie: Zaal J (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

In dit project wordt een virtueel multidisciplinair en intersectoraal team opgericht om het welzijn van werknemers te optimaliseren. Het virtueel team bestaat uit de werknemer zelf, het bedrijf, de huisarts, de psycholoog, de adviserend geneesheer en zijn team, de arbeidsgeneesheer en/of preventie-adviseur psychosociale aspecten.

Polyfarmacie

Spreker: Ellen Van Leeuwen
Tijdstip: 11u-12u
Locatie: Zaal H (max. 30 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

Polyfarmacie komt frequent voor bij ouderen. Meer dan 45% van de 75 plussers in België gebruikt dagelijks 5 of meer geneesmiddelen. Ouder worden betekent veranderingen in farmacologie en farmacotherapie.

Zin en onzin van bijnieren? Wanneer screenen en hoe screenen?

Spreker: Christophe De Block
Tijdstip: 16u00–17u00
Locatie: Zaal A (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

De problematiek rond bijnieren is niet altijd zo gekend bij een deel van de huisartsen al wordt er regelmatig problemen bij vastgesteld. Wanneer vraag je als huisarts best een screening van de de bijnieren aan en hoe gebeurt dit dan het best? 

Uw pensioen: ziet u de bomen nog door het bos?

Spreker: Luc De Reu
Tijdstip: 14u-14u30
Locatie: Zaal M (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

Nog enkele jaren en u kan gaan genieten van uw pensioen. Maar misschien wil u vroeger stoppen? Kan u dan mijn aanvullend pensioen opnemen?  Zo ja, onder welke voorwaarden?  Wat met de RIZIV-toelage? 

Accreditering, erkenning

Spreker: Christel Foriers
Tijdstip: 16u-17u 
Locatie: Zaal L (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd (ethiek & economie)

Hoe erkenning aanvragen, behouden of kwijtraken.  Wat bij pensionering?  Is het noodzakelijk om geaccrediteerd te zijn?  Wat krijg ik hiervoor in de plaats? Wat indien ik naar het buitenland vertrek?

Nieuw CRM (ledenbeheersysteem) systeem voor huisartsenkringen

Spreker: Wim Torbeyns, Gert Merckx, Saartje Vanassche, Stefanie Desmet
Tijdstip: 15u-16u
Locatie: Zaal I (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd (ethiek & economie)

Domus Medica vervangt Mediwacht door een performant ledenbeheersysteem voor huisartsenkringen (CRM).

Brandwondenzorg in de huisartsenpraktijk

Spreker: Lieve De Cuyper
Tijdstip 10u-11u 
Locatie: Zaal D (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

In deze workshop leert u hoe u brandwonden kunt beoordelen en behandelen, wanneer u patiënten met brandwonden best doorstuurt, hoe en waar naartoe.

Hoe hou je een kring financieel gezond?

Spreker: Sylvia Thienpont
Tijdstip: 11u30-12u30
Locatie: Zaal I (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd (ethiek & economie)

Organisatie van een wachtpost, eerstelijnszones, overleg met de 2de lijn, …steeds meer opdrachten komen op de huisartsenkringen af.

Mijn sociaal statuut als zelfstandig huisarts: wat moet ik weten?

Spreker: Filip Jansen, Philip Van Wilderode
Tijdstip: 15u-15u30
Locatie: Zaal M (max. 60 deelnemers)

Over het sociaal statuut van een zelfstandige huisarts bestaan vaak misverstanden: waarom betaal je eigenlijk sociale bijdragen en wat krijg je er precies voor terug?

Een vernieuwd mobiliteitshulpmiddelenbeleid in Vlaanderen

Spreker: Sandra Derieuw
Tijdstip: 13u30 – 14u30
Locatie: Zaal B (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

Vanaf 1/1/2019 zal er wegens de 6° staatshervorming een regionalisering van de mobiliteitshulpmiddelen doorgevoerd worden in België. Vlaanderen heeft deze staatshervorming gebruikt om een Vlaamse sociale bescherming uit te bouwen.

Topsport in de huisartsenpraktijk

Spreker: Servaas Bingé
Tijdstip: 14u30 – 15u30
Locatie: Zaal K (max. 99 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

Dr. Servaas Bingé is sportarts van de wielerploeg Lotto-Soudal en heeft een boek geschreven “nooit meer naar de dokter”. Maar wat kan je als huisarts nu meenemen naar je huisartsenpraktijk uit de wereld van de topsport? Welke tools zijn er aanwezig?

Reumatologie voor de huisarts

Spreker: Dirk Elewaut
Tijdstip: 16u00–17u00
Locatie: Zaal C (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

De meeste patiënten met reuma worden door een reumatoloog behandeld. Huisartsen regelen echter de dagdagelijkse begeleiding van deze patiënten.

Welke screening en behandeling van afwijkende uitstrijkjes

Spreker: Willy Poppe
Tijdstip: 9u30–10u30
Locatie: Zaal A (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

Nogal wat huisartsen nemen zelf uitstrijkjes af en krijgen later de resultaten. Als alles inorde is, geen probleem. Maar wat bij een afwijking? Waar moet je als huisarts sterk op letten? 

De rol van de huisarts bij zorgvolmacht en bewindvoering: tips en allernieuwste wetgeving

Spreker: Jan Nolf
Tijdstip: 13u30 – 14u30
Locatie: Zaal D (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd (ethiek & economie)

Een bewindvoering uivoeren is niet altijd even duidelijk. Wat als je als huisarts met twijfels zit? Zijn er alternatieven? 

Rol van de huisarts en de adviserend geneesheer in de arbeidsongeschiktheid

Spreker: Guido Krieken
Tijdstip: 13u30-14u
Locatie: Zaal N (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

Bij arbeidsongeschiktheid heeft de huisarts en de adviserend geneesheer elk zijn rol. Naast de verschillen zijn er ook gelijkenissen. Wij weten ze. Weet u ze ook?

Risicocommunicatie

Spreker: An Van den Bruel
Tijdstip: 16u-17u
Locatie: Zaal J (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

De relatie tussen patiënt en zorgverlener evolueert naar een meer evenwichtige relatie waarbij de context, mening en visie van de patiënt in rekening wordt gebracht bij het uitwerken van een zorg- en of preventieplan.

Wat moet je weten bij de start van je loopbaan?

Spreker: Luc De Reu
Tijdstip: 11u30-12u00
Locatie: Zaal M (max. 60 deelnemers)

Je studeert dit jaar af als arts ?  Je wordt HAIO ? Je bent tweedejaars HAIO en vestigt je binnenkort als huisarts ?  RIZIV-toelage ? Beroepsaansprakelijkheid ? Beroepskosten ? Van student naar het Sui Generis statuut.

Gegevensdeling in de praktijk: medicatieschema

Spreker: Elfi Goesaert, Leo Geudens
Tijdstip: 13u00-14u00
Locatie: Zaal G (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd (ethiek & economie)

Het voorbije jaar heeft geleerd dat gegevensdeling geen evidentie is. Los van de technische implementatie moeten zorgverleners vooral leren afspraken maken en de onderlinge taken en rollen goed afbakenen. 

De kwaliteit van Sumehr: naar betere kwaliteit van zorgverlening?

Spreker: Bert Vaes
Tijdstip: 14u30-15u30
Locatie: Zaal G (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd (ethiek & economie)

Ondersteuning tijdens de wacht of relevante patiënten info meegeven bij een doorverwijzing: een Sumehr kan een handig hulpmiddel zijn. Maar hoe kom je tot een goede Sumehr? Wat mag er in en kan weggelaten worden? 

Welke toekomst is er weggelegd voor de huisartsenkringen?

Spreker: Kennisdomein kringen
Tijdstip: 10u-11u
Locatie: Zaal I (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd (ethiek & economie)

Welke verantwoordelijkheden/takenpakketten krijgen wij er de komende jaren bij? Wat kan de Kring betekenen voor haar eigen artsen?

Interpretatie van de spirometrie

Spreker: Eric Derom
Tijdstip:14u30-15u30
Locatie: Zaal A (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

Spirometrie kan bijna in alle huisartsenpraktijken afgenomen worden. Maar recent zijn de normen licht gewijzigd. Wat heeft dat als effect voor de huisarts? 

Managementstaken verdelen binnen de praktijk

Spreker: Roel Hendrikx 
Tijdstip: 9u30-10u30
Locatie: Zaal E (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

De huisartsenpraktijk evolueert meer en meer naar een klein bedrijf dat je moet managen. Hoe komen we tot een verdeling van alle taken in de praktijk en wie behoudt het overzicht? 

Praktijkopleider worden

Spreker: Nele Michels
Tijdstip: 15u00–16u00
Locatie: Zaal F (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

Waarom zou ik als huisarts een HAIO opleidden? Wat is de meerwaarde van praktijkopleider te zijn? Als je met deze vragen worstelt, of andere praktische vragen omtrent opleiding geven aan een HAIO, dan kan je terecht in deze sessie. Al je vragen worden door het ICHO beantwoord.

Veranderingen in het voortraject diabetes: wat is er nieuw?

Spreker: Kathleen Debruyne, Apr. Silas Rydant
Tijdstip: 11u30–12u30
Locatie: Zaal K (max. 99 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

In 2016 werd de diabetespas vervangen door het zogenaamde voortraject diabetes type 2. De patiënten die daaronder vallen, worden opgevolgd door hun huisarts. Op 1 mei 2018 zijn er belangrijke wijzigingen in voege getreden.

MOAPR, our advanced patient record

Spreker: Bart Van den Bosch
Tijdstip: 10u30-11u
Locatie: Zaal M (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

Nexuzhealth presenteert de toekomstvisie van het gedeelde dossier. Hierin wordt het delen van het dossier doorgetrokken naar de eerste lijn (zowel huisartsen als verpleegkundigen,...) en ook de technologie onder de KWS software zal volledig omgezet worden.

To eat or not to eat bij borstkanker, de patiënt (w)eet het niet meer!

Spreker: Wiebren Tjalma, Michaël Sels
Tijdstip: 12u-12u30
Locatie: Zaal N (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

Toelichting van het nieuwe voorlichtingsmodel gezonde voeding bij preventie en herval en van het AICR rapport. Soja als onderdeel van een gezonde voeding, ook bij borstkanker.

Breek de stilte in osteoporose

Spreker: Stany Perkisas, Ellie Balligand
Tijdstip: 15u30-16u
Locatie: Zaal N (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

In het eerste jaar na een heupfractuur hebben patiënten een 5-maal hoger risico op overlijden ten opzichte van leeftijdsgenoten. 

Een beroepsfout = financiële nachtmerrie?

Spreker: Dirk Jonckhere
Tijdstip: 15u30-16u
Locatie: Zaal O (max. 60 deelnemers)

Als arts geeft u het beste van uzelf voor uw patiënten. Maar soms loopt het mis ...

Bouwen en verbouwen van de hedendaagse huisartsenpraktijk

Spreker: Karen Verbiest, Freek Verheyden
Tijdstip: 9u30-10u30
Locatie: Zaal L (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd (ethiek & economie)

Uw praktijk is het eerste medicijn voor de patiënt. Ontdek hoe de infrastructuur uw praktijk kan ondersteunen en laat deze meegroeien in de komende jaren.

Consultatieondersteuning met EB practicenet

Spreker: Nicolas Delvaux
Tijdstip: 11u-12u 
Locatie: Zaal G (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd (ethiek & economie)

Tijdens een consultatie nood aan bijkomende informatie rond een diagnose? Leer hoe u snel toegang kan krijgen tot de beschikbare literatuur en richtlijnen, en hoe u vanuit uw dossier meteen de juiste informatie ter beschikking gesteld krijgt.

Dislipidemie, guidelines and nutriceuticals

Spreker: Luc Missault
Tijdstip: 14u30-15u
Locatie: Zaal N (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

Als cardioloog verbonden aan het AZ-Sint-Jan te Brugge overloopt Dr. Missault de guidelines van de Belgische Cardiologische Liga bij de behandeling van dislipidemie.

Het 7e dag onderzoek van het pasgeboren kind

Spreker: Gunnar Naulaers
Tijdstip: 15u00–16u00
Locatie: Zaal B (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

Door het korter verblijf van de moeder in het ziekenhuis kan het 7e dag onderzoek van het pasgeboren kind meer en meer uitgevoerd worden door de huisarts.

Evoluties in eHealth

Spreker: Tom Lambrechts
Tijdstip: 9u30-10u30 
Locatie: Zaal G (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd (ethiek & economie)

Er zijn meer diensten beschikbaar dan je denkt, en er komen er nog bij. Ontdek of in de tools van de toekomst de ultieme administratieve vereenvoudigingen voor je praktijk te vinden zijn, en leer meer over ontwikkelingen rond elektronisch voorschrift.

MFO CNI: algemene introductie – hoe kan ik hierover lokaal een MFO organiseren?

Spreker: Peter Dieleman
Tijdstip: 9u30-10u30
Locatie: Zaal H (max. 30 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd (ethiek & economie)

Domus Medica en KAVA ontwikkelden een Medisch Farmaceutisch Overleg (MFO)-programma rond ‘Chronische nierinsufficiëntie’. In dit MFO wordt een aangepast medicatiebeleid besproken bij patiënten met een chronisch gedaalde nierfunctie. 

Breng seks ter sprake met het ‘onder 4 ogen’-stappenplan

Spreker: Ruth Borms, Sarah Swannet
Tijdstip: 14u30 – 15u30
Locatie: Zaal E (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

Seksuele gezondheid maakt deel uit van de gezondheid van patiënten. Erover praten is niet altijd evident, niet voor de patiënt en ook niet voor de arts.

Wat te doen bij starten met personeel?

Spreker: Axelle Luyckx
Tijdstip: 9u30-10u
Locatie: Zaal M (max. 60 deelnemers)

Als uw praktijk groeit, kan een extra paar helpende handen meer dan welkom zijn. Bij een eerste aanwerving komt echter heel wat kijken. Op welk loon heeft uw nieuwe kracht recht? Komt u in aanmerking voor specifieke RSZ-verminderingen? 

Personeelsbeleid in de huisartsenpraktijk

Spreker: Mieke Muys
Tijdstip: 13u-14u
Locatie: Zaal L (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd (ethiek & economie)

Hoe stap voor stap de juiste kandidaat selecteren en aanwerven? Waarom en hoe het functioneren van mijn medewerkers coachen en evalueren?

Trio-overleg

Spreker: Edelhart Kempeneers, Wim Verhoeven
Tijdstip: 16u-17u
Locatie: Zaal H (max. 30 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd (ethiek & economie)

Deze workshop voor LOK-groepen is ontwikkeld naar aanleiding van de wetgeving rond re-integratie van langdurig zieke werknemers. We vertrekken van voorbeelden uit de praktijk.

Welk anticonceptiemiddel kiezen

Spreker: Sofie Pelckmans
Tijdstip: 11u30-12u30
Locatie: Zaal D (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

Voor sommige vrouwelijke patiënten is het belangrijk om de effecten van de anticonceptiemiddel te weten. Welke pil geeft een grotere kans op borstkanker? Wanneer is een spiraal een goeie oplossing en wanneer is dit sterk af te raden?

Verpleegkundigen in de huisartsenpraktijk

Spreker: Lucky Botteldooren
Tijdstip: 11u-12u
Locatie: Zaal L (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd (ethiek & economie)

De eerste lijn is een zorglandschap in volle evolutie. Welke rol kan een verpleegkundige opnemen binnen een huisartsenpraktijk en een meerwaarde betekenen voor huisarts en patiënt.

In het hart van cardiovasculaire preventie

Spreker: Johan De Sutter
Tijdstip: 11u–11u30
Locatie: Zaal N (max. 60 deelnemers)

Cardiovasculaire aandoeningen blijven de belangrijkste oorzaak van overlijden in Europa en België. Een vroegtijdige diagnose en correcte behandeling van hoog-risico-patiënten, zoals patiënten met een voorafgaand cardiovasculair event of met familiale hypercholesterolemie blijven van groot belang, ook in eerste lijn!

Huisarts en logopedie

Spreker: Ronny Boey
Tijdstip: 10u-11u
Locatie: Zaal B (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

Het is als huisarts niet altijd makkelijk om te weten wat een logopedist kan doen. Kan hij helpen bij slikproblemen? Vanaf welke leeftijd is het zinnig om een kind naar een logopedist te sturen? 

Halt2Diabetes

Spreker: Aurélie Lampaert
Tijdstip: 13u30-14u30
Locatie: Zaal J (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

Leefstijlinterventies kunnen bij hoogrisicopersonen het ontstaan van diabetes 2 voorkomen of uitstellen. Het project HALT2Diabetes van de Diabetesliga wil dit nu ook in Vlaanderen implementeren. 

Kennismaking met zorgcentrale Z-plus

Spreker: Kim Van Asch
Tijdstip: 13u-13u30
Locatie: Zaal M (max. 60 deelnemers)

Z-plus is een zorgcentrale voor en door zorgaanbieders. We zijn een pluralistische coöperatieve, werken in een B2B-setting en beschikken over tonnen aan expertise, kennis en kunde op het werkterrein. 

Alles wat je zou moeten weten over vervangingen

Spreker: Jong Domus
Tijdstip: 14u30-15u30
Locatie: Zaal L (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd (ethiek & economie)

Tips en tricks rond verloning, opstellen van contracten, afspraken, wachtdienst, informatica. Daarnaast ook de voorstelling van het vervangplatform van Domus Medica.

Wachtdienstnummer 1733: uitrol in heel Vlaanderen

Spreker: Chris Van der Mullen, Diego Gouwy
Tijdstip: 13u30-14u30
Locatie: Zaal I (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd (ethiek & economie)

Bevindingen van project Leuven-Tienen en verdere uitrol van het 1733 project over heel Vlaanderen. Wat staat u te wachten als huisartsenkring en hoe kan u 1733 binnen kort uitrollen in uw huisartsenkring?

De professionele vennootschap na het zomerakkoord

Spreker: Ortwin Boone
Tijdstip: 10u-10u30
Locatie: Zaal N (max. 60 deelnemers)

Het zomerakkoord heeft het nut van de professionele vennootschap opnieuw in vraag gesteld. Vele artsen stellen zich dan ook de vraag of het oprichten van een eigen professionele vennootschap nog wel interessant is.

Nieuwe patiënt-georienteerde therapeutische richtlijn voor diabetes type 2

Spreker: Christophe De Block
Tijdstip: 12u-12u30
Locatie: Zaal O (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

Tijdens deze workshop gaan de nieuwigheden binnen de internationale diabetesrichtlijnen, die betrekking hebben op de geïndividualiseerde aanpak van de behandeling van type 2 diabetes, worden voorgesteld. 

Toekomst gezondheidsbeleid op lokaal en nationaal vlak

Spreker: Fons Duchateau (GEANNULEERD) en Ri De Ridder
Tijdstip: 13u00–14u00
Locatie: Zaal D (max. 99 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

Tijdens deze sessie komt Antwerps schepen Fons Duchateau toelichten wat een lokale overheid kan betekenen in het gezondheidsbeleid. Daarna geeft dr. Ri De Ridder als oud-topman van het Riziv zijn visie omtrent de toekomst van het gezondheidsbeleid op nationaal vlak.

Puffers in de pediatrie

Spreker: Kim Van Hoorenbeeck
Tijdstip: 11u30-12u30
Locatie: Zaal B (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

Er worden heel wat puffers voorgeschreven of gevraagd in België. Vaak door een slecht gebruik van deze puffers gaat het effect soms verloren. Welke testen kan je als huisartsen uitvoeren voor je een puffer voorschrijft?

GDPR

Spreker: Elfi Goesaert
Tijdstip: 16u-17u
Locatie: Zaal K (max. 99 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd (ethiek & economie)

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 'European General Data Protection Regulation' (EU GDPR) introduceert nieuwe regels rond het beheer en de beveiliging van persoonsgegevens. 

Al gedacht aan samenwerken met een bemiddelaar?

Spreker: Peter Crab & Isabelle Cuppens
Tijdstip: 13u-14u
Locatie: Zaal H (max. 30 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

Inschakelen van een neutrale derde in de persoon van een bemiddelaar wanneer er conflicten zijn.

Hoe herken ik een verdacht overlijden?

Spreker: Frank Van Saelen
Tijdstip: 11u-12u
Locatie: Zaal E (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

Is élke zelfdoding wel een zelfdoding? Is het dat per definitie omdat het slachtoffer al wel eens zwaarmoedig kon zijn? Of is een ‘afscheidsbrief’ het afdoende bewijs?

Vaccinaties in de praktijk

Spreker: Elke Leuridan
Tijdstip: 11u-12u 
Locatie: Zaal A (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

De vaccinatiegraad in Vlaanderen ligt vrij hoog en elke huisarts werkt daar hard aan mee. In deze sessie willen we extra aandacht besteden aan uitzonderingen. 

Begrippenkader euthanasie

Spreker: Evelien Delbeke
Tijdstip: 10u00–11u00
Locatie: Zaal F (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

Er is soms heel wat onduidelijkheid rond euthanasie en de voorwaarden hieromtrent. Het is dan ook belangrijk om het begrippenkader van euthanasie goed te kennen zodat men het kader waarbinnen men als huisarts werkt duidelijk is.

Schildklierpathologie voor de huisarts

Spreker: Birgitte Decallonne
Tijdstip: 13u-14u
Locatie: Zaal C (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

Schildklierpathologie komt vaak voor in de huisartsenpraktijk en men kan heel wat testen hieromtrent aanvragen, maar welke zijn nu de correcte? Wat zijn alarmsignalen om de schildklier onder de loep te nemen? 

Psy in de huisartsenpraktijk

Spreker: Kris Van den Broeck
Tijdstip: 9u30-10u30
Locatie: Zaal C (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

De geestelijke gezondheidszorg onderging de laatste jaren drastische wijzigingen met onder meer de opstart van mobiele teams, de installatie van de eerstelijnspsycholoog en de erkenning van de psychotherapie.

Het rode oog: onderzoek en diagnostiek voor huisartsen

Spreker: Peter Dieleman
Tijdstip: 11u00–12u00
Locatie: Zaal C (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

Patiënten gaan snel naar de oogarts wanneer het gaat rond problemen met het oog. Niettegenstaand kunnen huisartsen ook een belangrijk rol spelen op vlak van onderzoek en diagnostiek. 

Vennootschapsrecht

Spreker:Marijke Roelants
Tijdstip: 10u00 – 11u00
Locatie: Zaal K (max. 99 deelnemers)

Op 20 juli 2017 keurde de federale ministerraad het wetsontwerp voor de hervorming van het Wetboek van Vennootschappen goed. Verwacht wordt dat het nieuwe vennootschapsrecht vanaf eind 2018 stapsgewijs in werking treedt. 

Pre vakantie consult

Spreker: Mieke Croughs
Tijdstip: 16u-17u
Locatie: Zaal E (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

Patiënten komen voor raad en daad bij hun huisarts, ook omtrent de medische voorbereidingen voor hun vakantie. Aan welke zaken moet ik als huisarts zeker denken? 

Claudicatio intermittens

Spreker: Bruno Zwaenepoel
Tijdstip: 15u00–16u00
Locatie: Zaal D (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

Claudicatio intermittens zijn pijnlijke benen die veroorzaakt worden door een vernauwing (stenose) of verstopping (occlusie) in de buikslagader (aorta) of beenslagaders als gevolg van slagaderverkalking (arteriosclerose). 

(Telefoon)triage in de huisartsenpraktijk

Spreker: Hilde Philips
Tijdstip: 13u00–14u00
Locatie: Zaal E (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

Triage van binnenkomende telefoons is essentieel om urgenties in de huisartsenpraktijk op te vangen. Het filteren van echt dringende oproepen uit alle andere vraagt de nodige competentie en ervaring. 

Anticoagulatie en de oudere patiënt: terughoudendheid gerechtvaardigd of niet?

Spreker: Jos Tournoy
Tijdstip: 10u30-11u30
Locatie: Zaal O (max. 60 deelnemers)
Accreditering goedgekeurd

Visie van klinisch apotheker en een geriater over medicatie bij ouderen.